Archive for the ‘ Definecilikte İşaretler ’ Category

Definecilikte Deve İşareti Ne Anlama Gelir?


Definecilikte Deve İşareti Ne Anlama Gelir?
Deve resim veya figürleri çok çeşitlidir. Yürüyen, duran, ayağı havada, kafası havada, hörgüçlü, hörgüçsüz, tek hörgüçlü, çift hörgüçlü vs.dir. Deve belli bir hazineyi veya değerli eşyaları simgeler. Çok iyi incelenmeli diğer figürlerle birlikte düşünülmeli ve çözümlenmelidir. Develer para anlamı taşıdığı gibi deve ile taşınabilecek eşyaları da simgeler.

Definecilikte Koç – Boğa İşareti Ne Anlama Gelir?


Definecilikte Koç- Boğa İşareti Ne Anlama Gelir?

Romalı’ lara ait bir işarettir. Kabartma olması şarttır . Koçun yanında 43 adet basamak varsa koçun baktığı yönde yığma bul. Bu yığmalardan biri doludur. Değişik yapıda olan yığma ile uğraş, bunu fark edemezsen ilk önce ortadaki yığmada başla.

Özellikle ve öncelikle bir erkek sembolüdür. Önderliği ve gücü simgeler. Birçok sistemde ve kültürde kullanılan bu popüler işaret aynı zamanda azmi ve itibarı da simgeler. Sağlığında lider ve reis konumunda yaşamış olan erkek kişilerin mezar yakınlarında veya mezar stellerinde çok sık görülebilmektedir.

Okumaya devam et

Definecilikte Delikli Kaya Resmi Ne Anlama Gelir?


Definecilikte Delikli Kaya Resmi Ne Anlama Gelir?

Definecilikte delikli kaya iyi incelenmelidir. Çünkü kesinlikle define olduğu söylenemez. Bunun araştırması iyi yapılmalıdır. Hatta çevreyi ve işaretlerin anlamını  bilen biriyle araştırma yapılmalıdır. Çünkü delikli kayaların farklı şekilleri olduğundan, farklı anlamları da vardır. Okumaya devam et

Definecilikte Çoban ve Koyun Resmi Ne İfade Eder?


Definecilikte Çoban ve Koyun Resmi Ne İfade Eder?

Definecilik ya da geçmiş zamanların saklama mantığı penceresinden bakılınca çoban motifinde iki ana özellik bulunacaktır. Bunların birincisi çobanın asası, diğeri ise onun sırtındaki heybesidir. Bu iki ana unsurdan anlaşılacaktır ki çobanın heybesi gömü, asası ise yön ve mesafe verecek olan figürlerdir. Bununla beraber; bazen de sürüsünü gütmekte olan heybeli/heybesiz bir çoban motifi, elindeki asasıyla baktığı noktalarda bir veya birkaç koyunu korumaktadır. Bu bakımdan çobanın baktığı, yöneldiği ya da asası ile işaretlediği yön önemlidir.

Şimdi yukarıdaki resme göre bakılması gereken yerlerin analizini beraber yapalım. Okumaya devam et

Definecilikte Kadın İşaretinin Anlamı Nedir?


Definecilikte Kadın İşaretinin Anlamı Nedir?

Tüm işaretlerde olduğu gibi definecilikte kadın resmi veya figürlerinin de önemi büyüktür. Yakınında kesin define var demektir. Kesinlikle dikkate alınması gereken bir işarettir, simgedir.

Başka bir yorum;

Bir resim topluluğu içinde bulunan çıplak kadın resmi kesin definedir. Dikkat edilecek unsurlar, Okumaya devam et

Definecilikte Civcivli Tavuk Ne Anlama Gelir?


Definecilikte Civcivli Tavuk Ne Anlama Gelir?

Bu işaret çok ender bulunan bir işarettir.

Bazı insanlar müjdesi tavuğun içindedir deseler inanmayın sakın kanmayın bu tür hatayı işlemeyiniz. Aslında defineye ait Bölge belirleme işaretleridir ve kesin definedir.Tavuğun 21 metre önünde gömüsü ana kayaya saklanmıştır ana kaya dikkatlice incelenmelidir.
Tavuğun sırtındaki civcivin baktığı yönde ana kaya içinde definesi saklanmıştır  ana kaya yoksa tümsek gibi bir şey arayınız. Yıllardır  defineciler  tarafından  bir  umut  masalı olan  civcivli tavuk  bulunamadı, bulunmayan  şeyin  de  çözümü olamaz yoktur.

 

Definecilikte Balık İşareti Ne Anlama Gelir?


Definecilikte Balık İşareti Ne Anlama Gelir?

Balık kesinlikle define işaretidir. Define var demektir. Akarsu ve yada göl kenarlarındaki kayalarda bulunur. Genelde akarsu göl ve göletlerdeki kayalara çizilir. Bakıldığında suya işaret görülmeyebilir ama zamanında var olupta kuruyan dere ve gölleri gözden uzak tutmamak gerekir. Balık aynı zamanda çeşme yada pınarında işareti olabilir. Balık hayvanı baktığı yer ve uzunluğuyla kesin ölçüm gerektirir. Kesin olarak define işaretidir. Genellikle düz kayada bulunur. Tüm hatları ile balığa benzediğinde önemlli hale gelir. Sudan çıkan balığın kuyruk tarafına doğru 90 cm. geri zıplayacağı varsayımı ile geriye doğru 90 cm. ilerisinin kırılması önerilir.

  

Okumaya devam et