Archive for the ‘ Definecilikte İşaretler ’ Category

Definecilikte Çoban ve Koyun Resmi Ne İfade Eder?


Definecilikte Çoban ve Koyun Resmi Ne İfade Eder?

Definecilik ya da geçmiş zamanların saklama mantığı penceresinden bakılınca çoban motifinde iki ana özellik bulunacaktır. Bunların birincisi çobanın asası, diğeri ise onun sırtındaki heybesidir. Bu iki ana unsurdan anlaşılacaktır ki çobanın heybesi gömü, asası ise yön ve mesafe verecek olan figürlerdir. Bununla beraber; bazen de sürüsünü gütmekte olan heybeli/heybesiz bir çoban motifi, elindeki asasıyla baktığı noktalarda bir veya birkaç koyunu korumaktadır. Bu bakımdan çobanın baktığı, yöneldiği ya da asası ile işaretlediği yön önemlidir.

Şimdi yukarıdaki resme göre bakılması gereken yerlerin analizini beraber yapalım. Okumaya devam et

Definecilikte Kadın İşaretinin Anlamı Nedir?


Definecilikte Kadın İşaretinin Anlamı Nedir?

Tüm işaretlerde olduğu gibi definecilikte kadın resmi veya figürlerinin de önemi büyüktür. Yakınında kesin define var demektir. Kesinlikle dikkate alınması gereken bir işarettir, simgedir.

Başka bir yorum;

Bir resim topluluğu içinde bulunan çıplak kadın resmi kesin definedir. Dikkat edilecek unsurlar, Okumaya devam et

Definecilikte Civcivli Tavuk Ne Anlama Gelir?


Definecilikte Civcivli Tavuk Ne Anlama Gelir?

Bu işaret çok ender bulunan bir işarettir.

Bazı insanlar müjdesi tavuğun içindedir deseler inanmayın sakın kanmayın bu tür hatayı işlemeyiniz. Aslında defineye ait Bölge belirleme işaretleridir ve kesin definedir.Tavuğun 21 metre önünde gömüsü ana kayaya saklanmıştır ana kaya dikkatlice incelenmelidir.
Tavuğun sırtındaki civcivin baktığı yönde ana kaya içinde definesi saklanmıştır  ana kaya yoksa tümsek gibi bir şey arayınız. Yıllardır  defineciler  tarafından  bir  umut  masalı olan  civcivli tavuk  bulunamadı, bulunmayan  şeyin  de  çözümü olamaz yoktur.

 

Definecilikte Balık İşareti Ne Anlama Gelir?


Definecilikte Balık İşareti Ne Anlama Gelir?

Balık kesinlikle define işaretidir. Define var demektir. Akarsu ve yada göl kenarlarındaki kayalarda bulunur. Genelde akarsu göl ve göletlerdeki kayalara çizilir. Bakıldığında suya işaret görülmeyebilir ama zamanında var olupta kuruyan dere ve gölleri gözden uzak tutmamak gerekir. Balık aynı zamanda çeşme yada pınarında işareti olabilir. Balık hayvanı baktığı yer ve uzunluğuyla kesin ölçüm gerektirir. Kesin olarak define işaretidir. Genellikle düz kayada bulunur. Tüm hatları ile balığa benzediğinde önemlli hale gelir. Sudan çıkan balığın kuyruk tarafına doğru 90 cm. geri zıplayacağı varsayımı ile geriye doğru 90 cm. ilerisinin kırılması önerilir.

  

Okumaya devam et

Definecilikte Aslan işareti Ne Anlama Gelir?


Definecilikte Aslan işareti Ne Anlama Gelir?

Aslan işaretleri çoğunlukla süsleme sanatı olarak  kullanılmıştır. Eğer bu işaretin definecilikteki anlamını merak ediyorsak bu konu üzerine yoğunlaşmalıyız. Çünkü aslan işaretinin çok fazla anlamı vardır. Tarihte, çoğunlukla imarda va ve Kral mezarlarının süslemesinde kullanılmıştır.

Bu işaret mağara, mezar ve kayalar üstünde işaret olarakda kullanılmıştır. Bunlar gömüyü simgelemektedir. Aslan işareti olan her gömü, liderlik vasfı taşıyan insanların hazinesi anlamına gelmektedir. Mağara önlerinde yapılmış bir işaret ise, kapatılmış oda aramalısınız. Açık bir mağara yoksa, ağzı kapatılmış doğal görünüm verilmiş mağaraya uygun yerler bakmalısınız. Ülkemizde deniz kıyısına yapılmış aslan işaretleri bulunmaktadır. Bu işaretler, deniz korsancılığı yapmış korsan liderlerini simgelemektedir. Suyun içinden girişleri olduğu defalarca görülmüştür. İşçiliği zor fakat hazinesi büyük olan güzel işaretlerden birisidir.

Aslan işaretine çözülmüş bir örnek aslan heykeli aşağıda altındada açılmış bir kaya mezarı bulunmaktadır.

Definecilikte At İşareti Ne Anlama Gelir?


Definecilikte At İşareti Ne Anlama Gelir?

Antik dönemlerde At, tanrı Hera’ya adanmış bir hayvandır. At;

Ssadakatiyle tanınmış hizmet edici bir hayvandır. Bilindiği üzere mitolojik anlatımlar içinde Troya (Truva) Atı olarak bilinen bir hayvandan söz edilir. Anlatıma göre Yunan askerleri bir tahta atın içine saklanarak Truva kale şehrinin içine girmişler ve şehri bu hileyle zapt etmişlerdir. (Bugün, Çanakkale’deki Truva atı bu hadiseyi simgeler.) Definecilikte eğer bir anlam ifade etmesi gerekiyorsa olayın bu açıdan bir değer taşıyor olması gerekir. Biz olayı bu kadarla anlatıp konumuza gelelim: Arazide at çizimi oyma ya da kabartma olabilir. Fakat bugüne kadar görülen at çizimleri hep büyükçe işlenmiş olarak görülmüştür. Dikkat edilecek husus at paraya işaret midir, değil midir Yer yüzeyinde bir taşa yatay olarak çizilmiş ve başka ilave hiçbir figürü yoksa bu, yakındaki bir mezarın simgesidir. Para olarak da mezarda ne varsa odur.

At sembolü güneşin tarihi bir imi olarak görülür. Bu motif zenginliği, Okumaya devam et

Definecilikte Akrep İşaretinin Anlamı


Definecilikte Akrep İşaretinin Anlamı

Define işaretlerinin içinde en önemlilerinden biri de akrep işaretidir. Çevresinde tehhlike olduğunun haberini veren işaretlerden biridir.

  

Hıristiyanlık  sembolüdür, İlk rastlanılan  yer  katakamplardır. Mezar figürü olarak  çok az rastlanılan  figürlerdendir.

Zaman  içinden  unvan  olarak ve  ölümü sembolize ederek buda bize  mezarın  varlığını anlatır. Neredeyse  rastlanılan  yerlerin  mezarlık alanı olduğu da  bu  tezi tartışmasız  desteklemektedir. Okumaya devam et

Definecilikte Yılan İşaretinin Anlamı Nedir?


Definecilikte Yılan İşaretinin Anlamı Nedir?

Yılanlar çok farklı alanlarda kullanılmıştır ve çözmekde çok güçtür.  Tıp, sanat, ölüm-doğum gibi anlamlar ifade eder. Bazen toprakta, bazen kaya-taş üzerinde, tapınaklarda vs. bulunur. Direk olarak define işareti demek çok zordur. Kıvrılmış, düz, uzun, kısa olabilir.
-  Kıvrık yılansa ve define işaretleri arasından biriyse define tam altındadır ve zehir bulunabilir. dikkat etmemiz gerekir.
-  Yılan daire biçimindeyse hazine kendisinde bulunur. Bulunduğu kayanın üç m. güney taraflarında bulunur.
-  Yılanlar kışları deliklerde solarak kış uykusuna dalar, deliklerden solar o zaman ya bir kaya altı yada bir giriş aranmalıdır.

Okumaya devam et

Definecilikte Domuz İşaretinin Anlamı Nedir?


Definecilikte Domuz İşaretinin Anlamı Nedir?

domuzDefinecilikte douz işareti bir mezar olabileceği gibi, bir çeşit duvar süslemesi de olabilir. Ayrıca domuz bir Hıristiyanlık hayvan sembollerindendir. Aynı zamanda bu işareti Yunanlılar ve Romalılar sikkelerin üzeinde de kullanmışlardır. Domuz doğurganlığı ifade etmektedir. Bu sebepledir ki bereketi simgeler. Definecilikte en çok önem verilen işaretlerden biri domuz ve yavrularıdır. Ayrıca dinsel tema olarakta kullanılmıştır. Beyaz domuzun gümüşü simgelediği söylenegelen rivayetlerdendir.

1-Domuzun yavrular resmedilmişse ve yavrular ana domuzun etrafında dağınık olarak duruyor iseler büyük domuzun baktığı yönde 30 adım sayılmalıdır. Define genellikle mirastır. Ya aile reisinin yada bir yöneticinin altınlarıdır. Okumaya devam et

Definecilikte Ayak İzi İşareti ve Definecilikte Kılıç İşareti Ne Anlama Gelir?


Define İşaretleri ve İşaretlerin Anlamları

Definecilikte Ayak İzi İşareti Ne Anlama Gelir?

Bu bilgi internette okumuş olduğum, bir arkadaşın tecrübesine dayanak yazmış olduğu doğruluğu tartışılabilen bir yorum yazısıdır.

Ayak işaretleri  her şeyden önce yol verir ve yürümeyi tavsiye eder. Ayak işaretlerinin olduğu yerde define aramak anlamsızdır. Ayak işaretleri topuk yapısı yapısını, uzaklığı verir.

  articles: ayak1.jpg

     articles: ayak2.jpg    Okumaya devam et

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.